Logo Rijksoverheid

Dinsdag 2 februari

Het programma van dinsdag 2 februari. Klik op de titel voor meer informatie over deze sessie.

Bekijk ook het programma voor woensdag 3 februari  en donderdag 4 februari.

Programma

Verantwoord thuiswerken: hoe doen we dat?

Thuiswerken. Natuurlijk wil je dat verantwoord doen. Maar denk je daarbij ook aan ‘circulariteit’ en ‘klimaatneutraliteit’? Op je kantoorwerkplek dachten anderen hierover voor jou na. Thuis komt dat op jezelf neer. Maar HOE dan?

Ontvang toegankelijke en inspirerende tips en deel daarnaast je eigen tips tijdens deze leuke workshop! Spoiler: vaak leveren de tips je ook nog geld op!”

Sessie: De transitie naar klimaatneutrale en circulaire kunstwerken in 2030

Sprekers: Maya Sule en Barbara van Offenbeek

Rijkswaterstaat werkt binnen transitiepaden aan invulling van de ambitie van IenW om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. In dit webinar vertellen Maya Sule en Barbara van Offenbeek hoe Rijkswaterstaat invulling wil geven aan de transitie naar klimaatneutrale en circulaire kunstwerken. Aan de orde komen:
• Hoe geven we invulling aan de strategie, zowel voor de verschillende objecttypes als de toe te passen materiaalsoorten.
• Hoe zorgen we ervoor de doelstellingen hun weg vinden naar de verschillende projecten en hoe willen we de markt daarin stimuleren.
• Met welke partijen werken we daarin samen.

Wegbeeld van de toekomst

Sprekers: Anneke van Leeuwen en Yuri Wolf (GPO)

Binnen het project circulair wegmeubilair zijn we gestart met een discussie over het wegbeeld van de toekomst. Wat staat er over 30 jaar naast de weg, gezien alle technieken die zich nu ontwikkelen en wat betekent dat voor het wegmeubilair de komende jaren. Gaan we nog een keer schilderen of zetten we een nieuw portaal neer als we weten dat die er nog korter dan 10 jaar staat.

Er zijn al wat beelden ontwikkeld langs de thema’s:
– combineren van functies
– levensduur verlengen
– een lege berm is een veilige berm

We willen met de deelnemers graag ideeën uitwisselen, dus ideeën toetsen en nieuwe ideeën ophalen. Maar ook de stappen er naar toe bespreken. Als type deelnemer zijn we vooral op zoek naar frisse denkers die nog niet eerder hebben meegedacht.

CHAPLIN de groene weg naar een circulaire toekomst

Sprekers: Joop Groen, Programmamanager Circular Biobased Delta,  Martin Junginger, Professor Biobased aan de Universiteit Utrecht,  Inge van Vilsteren, Senior adviseur wegenbouwmaterialen bij Rijkswaterstaat en Martijn Verschuren, Manager business development bij H4A

Bitumen is een belangrijk onderdeel van asfalt, het is een product uit aardolie. Echter de levering van bitumen wordt in toenemende mate een probleem, beschikbaarheid en kwaliteit nemen af. Daarnaast zal een wereldwijde daling van de vraag naar olie-gebaseerde producten ook de beschikbaarheid van bitumen laten dalen. De leveringszekerheid neemt daarmee af. Lignine is een plantaardig alternatief bindmiddel voor bitumen. Lignine asfalt levert een bijdrage aan de transitie naar een circulaire en biobased industrie.

We delen de ervaringen van 15 bestaande proefvakken en gaan in discussie over wat nodig is om deze innovaties grootschaliger toe te kunnen passen.

Actieteams CB’23: Circulair ontwerpen en circulair inkopen

Sprekers: Hans Wamelink, TU Delft (Actieteam Circulair ontwerpen) en Sybren Bosch, Copper8 (Actieteam Circulair inkopen)

Binnen Platform CB’23 zijn twee nieuwe actieteams gestart: circulair ontwerpen en circulair inkopen. Zij werken toe naar nieuw leidraden voor de bouwsector.

Het actieteam circulair inkopen gaat aan de slag met vragen als: Welke criteria gebruik je bij circulair inkopen? Wanneer scoor je als opdrachtgever op circulariteit? Wat betekent dat voor het inrichten van het inkoopproces en alles daaromheen?

Het actieteam circulair ontwerpen buigt zich over vragen als: Hoe kunnen we objectief beoordeelbare criteria voor circulair ontwerpen creëren? Hoe betrek je iedereen in de keten zo effectief mogelijk bij het ontwerpproces?

In deze sessie word je op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de actieteams. En er is ruim gelegenheid om vragen te stellen aan de trekkers van de actieteams.

Sessie: Als de natuur je partner is: samen aan de slag met symbiotisch bouwen (Innova58)
Let op: deze sessie is verdeeld over 3 dagen

Op de Verzorgingsplaats 2.0, onderdeel van InnovA58, verrijst straks het innovatiepaviljoen volgens de principes van symbiotisch bouwen. Met de natuur als inspiratiebron voor duurzaamheid en circulariteit. In de natuur werken organismen samen: dat is ook wat RWS nastreeft bij dit ontwikkeltraject. In 3 opeenvolgende sessie vertellen we hoe we samen met anderen dit project vorm willen geven en vragen we u vanuit uw expertise (ontwerp, bouw, recycling enz) om bij te dragen. Zie ook: Innovatiepaviljoen – InnovA58.

Dag 1: Kennisdeling over symbiotisch bouwen en samenwerking met de natuur

Dag 2: Samenwerkingsstrategie RWS, matchmaking met partners en deelnemers

Dag 3: Bijdragen van partners/deelnemers aan het innovatiepaviljoen

Opstellen duurzame POF: de geleerde lessen vanuit de werkvloer

Sprekers: Marja Hamilton en Ronnie Koster

Wat komt er kijken bij het opstellen van een duurzame POF, en waar kun je tegenaan lopen? Er is aandacht voor belemmeringen, maar ook voor geboekte successen. Het ideale (werk)proces wordt geschetst, maar ook de huidige praktijk. Waarin verschillen die en hoe kunnen we de verschillen overbruggen? Denk mee en deel je ervaring met voorbeelden uit je eigen regio.

Materialenpaspoort in de bouw

Sprekers: Karlijn Mol, Dura Vermeer en Menno Brouwer, RVO

Waar staan we met materialenpaspoorten in de bouw? In deze sessie bespreken Karlijn Mol van Dura Vermeer en Menno Brouwer van RVO met u de ervaringen en ontwikkelingen rondom van het materialenpaspoort vanuit de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. Wat is de ervaring die inmiddels is opgedaan met het materialenpaspoort in de GWW? Discussieer mee over wat er nodig voor doorontwikkeling van het materialenpaspoort.

Daarna volgt er een gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen GWW en Woning-/utiliteitsbouw, en over wat er nodig is voor doorontwikkeling.