Logo Rijksoverheid

Donderdag 4 februari

Het programma van donderdag 4 februari. Klik op de titel voor meer informatie over deze sessie.

Bekijk ook het programma voor dinsdag 2 februari en woensdag 3 februari.

Programma

Als de natuur je partner is: samen aan de slag met symbiotisch bouwen (Innova58)
Let op: deze sessie is verdeeld over 3 dagen

Op de Verzorgingsplaats 2.0, onderdeel van InnovA58, verrijst straks het innovatiepaviljoen volgens de principes van symbiotisch bouwen. Met de natuur als inspiratiebron voor duurzaamheid en circulariteit. In de natuur werken organismen samen: dat is ook wat RWS nastreeft bij dit ontwikkeltraject. In 3 opeenvolgende sessie vertellen we hoe we samen met anderen dit project vorm willen geven en vragen we u vanuit uw expertise (ontwerp, bouw, recycling enz) om bij te dragen. Zie ook: Innovatiepaviljoen – InnovA58.

Dag 1: Kennisdeling over symbiotisch bouwen en samenwerking met de natuur

Dag 2: Samenwerkingsstrategie RWS, matchmaking met partners en deelnemers

Dag 3: Bijdragen van partners/deelnemers aan het innovatiepaviljoen

Bouwwaarde-model en hergebruik beton: anders denken en anders doen

Spreker: Jack van der Palen, Architect bij archiview, en regisseur van de werkgroep circulair ontwerpen (en ontwikkelaar en regisseur van het Bouwwaarde-model) en Cor Luijten, Adviseur stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam

Het Bouwwaarde-model laat je niet alleen anders kijken naar materiaalgebruik, het helpt je vooral om andere keuzes te maken dan we gewend waren. Circulair ontwerpen wordt toegepast om waarde te creëren en waarde behoud mogelijk te maken met een zo laag mogelijke milieu-impact. Naast de waarde wordt ook steeds de milieu-impact meegenomen in de afweging van verschillende keuzes.

Dit webinar is interessant voor:
• RWS-collega’s die werkzaam zijn in projecten waarin kunstwerken worden onderhouden, vervangen of vernieuwd of waar beton toegepast wordt.
• Extern: publieke opdrachtgevers, zoals inkopers en technisch functionarissen, en aannemers.

Circulair & klimaatneutraal asfalt, zo werkt het

Sprekers: Gerbert van Bochove en Rien Huurman (AsfaltNu), Robbert Naus (Dura Vermeer), Jasper Keizer en Alex van de Wall (KWS) en Frank Bijleveld (Strukton)

Vijf winnende aannemers van de prijsvraag ‘duurzaam en circulair asfalt’, kregen de afgelopen twee jaar de mogelijkheid om hun innovatieve asfaltmengsels te testen en te valideren in proefvakken. Het ging om twee categorieën:
• innovaties voor nieuwe asfaltmengsels die bijna marktrijp waren
• innovaties in de fase van lab naar proefvak
Zij delen de resultaten en hun opgedane technische kennis tijdens dit online seminar.

Dit seminar is met name interessant voor:
• RWS-collega’s: asfaltspecialisten PPO en GPO, directeuren en afdelingshoofden Techniek, wegenbouwspecialisten bij PPO
• Beleid IenW
• Aannemers GWW-sector
• Provincies en gemeenten in hun rol van publieke opdrachtgevers
• Kennisinstellingen en adviesbureaus,
• Betrokkenen bij Asfaltimpuls

Webinar Klimaat Bestendige Netwerken

Spreker: Angela Vlaar, programmamanager Klimaat Bestendige Netwerken

In het programma Klimaatbestendige Netwerken denken we met collega’s en externe partners na over maatregelen om Nederland in een veranderend klimaat veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Op die manier kunnen we ons gaandeweg aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Circulaire hospitality

Sprekers: Johanna Minnaard (tevens moderator), RWS/VANG Buitenshuis, Arjan van Rheede, Hotelschool The Hague, Anke Kampschreur
Innovation Lighthouse en Marcea van Doorn, Bunzl

Coronamaatregelen, zoals extra hygiënemaatregelen en anderhalve meter afstand, hebben de hospitality-branche drastisch veranderd. Reserveren en check-in zijn verregaand gedigitaliseerd, restaurants schakelden om naar afhaal en thuisbezorgd en social distancing werd de norm. Welke duurzame keuzes maak je als ondernemer? En zijn deze ook voor de toekomst interessant voor het realiseren van circulaire ambities? Wat zijn cruciale succesfactoren? In deze sessie gaan we in op deze vragen. Door ondernemers aan het woord te laten en aan de hand van onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, programma VANG buitenshuis, in samenwerking met de koplopergroep Circulaire Hotels Amsterdam.

De sessie is bedoeld voor ondernemers en organisaties die gasten ontvangen, zoals horecaondernemers, cultuurinstellingen, hogescholen/ universiteiten etc. Beleidsmakers en adviseurs zijn eveneens welkom.

Wat is Circulaire Infrastructuur?

Debat onder leiding van Esther van Eijk en Stan Kerkhofs van Rijkswaterstaat

Wat is circulaire Infrastructuur? Zijn dat circulaire kunstwerken en biobased wegen zonder afval? Zijn het sociale wegen verbonden met hun leefomgeving? Wie het weet mag het zeggen. Hierover gaan we met elkaar in debat.

Tevens staan we stil bij de voorpremière van het boek ‘Transitieagenda Circulaire Economie’. Dit boek is mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en bevat ook bijdrages van verschillende RWS’ers. In het boek breken de schrijvers een lans voor systemische interventies inclusief organisaties en ordening (governance) van vrijwel alle institutionele systemen. Het boek biedt nieuw denken over de ontwikkeling van een circulaire samenleving. Rode draad in alle bedragen is; ‘hoe maken we een product of proces circulair?’ – ‘hoe doen we het nu?’, ‘hoe maken we de transitie?’ en ‘wat betekent dat persoonlijk?’.

Het is een inspiratieboek. Geschreven in 2021 – na een jaar met corona. Geschreven met hoop en oog op de toekomst. Geschreven vanuit de ambitie naar een circulaire economie en een circulaire samenleving. Vanuit een breed perspectief.

Losmaakbaarheid in de GWW

Sprekers: Claartje Vorstman, RWS en Mike van Vliet, Alba Concepts

Losmaakbaarheid is een belangrijk aandachtspunt om circulaire oplossingen te realiseren. Binnen de woning- en utiliteitsbouw is al een instrument ontwikkeld om losmaakbaarheid te beoordelen. Alba voert een verkenning uit om te kijken in hoeverre dit instrument ook toe te passen is in de GWW/infra. Tijdens deze actieve werksessie praten we de deelnemers bij, en leveren zij een actieve bijdrage aan de discussie en het beoordelen van de tussenresultaten.

Deze sessie is met name relevant voor mensen die betrokken zijn bij het ontwerpproces van GWW/infra projecten zoals constructeurs en ontwerpers.

Grote RWS CE Pubquiz

Hoe klimaatbewust ben jij? Zet je scherp, koop vast wat lekkers en houd het laatste duurzaamheidsnieuws een beetje bij, want het is tijd voor de Grote RWS CE Pubquiz. We zullen je verrassen, laten glimlachen en na afloop is je CE-kennis weer helemaal opgefrist. Ding mee naar die hoogste podiumplek! Ding mee naar die hoogste podiumplek!

Circulaire Innovaties, hoe bepaal je wat circulair is?

Sprekers: Jeroen Nagel, Joost van Leeuwen, NIBE en Keven Heij, UVA

In hoeverre draagt de innovatie bij aan het behalen van je doelstellingen? En welke sociale randvoorwaarden zijn van belang voor innovatief vermogen? Het afgelopen half jaar is een onderzoek uitgevoerd naar ‘Circulaire Innovaties’. Er is een dashboard ontwikkeld op basis van de Leidraad meten 2.0 van platform Circulair Bouwen ’23 om inzicht in te krijgen in de bijdrage van specifieke innovaties aan circulariteitsdoelstelllingen. Daarnaast is de Nationale Innovatie Monitor (op kleine schaal) toegepast op de GWW-sector. Dat leverde nieuwe inzichten op over sociale innovaties en het belang daarvan voor het innovatief vermogen van de sector. We delen graag de resultaten en gaan in discussie over mogelijkheden om er gezamenlijk vervolg aan te geven.