Logo Rijksoverheid

Ook interessant…

Maandag 1 februari 2021

Nationale conferentie Circulaire Economie
Het kantelpunt

Op 1 februari 2021 vindt de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats, dit keer in digitale vorm. We hopen jou daar ook te zien!

In de transitie naar een circulaire economie staan we op een kantelpunt. Van inspirerende activiteiten op kleine schaal, naar grootschalige systeemverandering. Steeds meer organisaties zien in dat de circulaire economie een kans is. Circulaire economie is essentieel bij de aanpak van klimaatverandering, voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt een kans voor innovatie, groei en banen.

Om tot een doorbraak te komen moeten we nu doorpakken om deze kansen volledig te benutten en te zorgen dat de circulaire economie, dé economie gaat worden. Deze belangrijke transitie naar een circulaire economie is iets dat we gezamenlijk doen. Het doel van de conferentie is daarom om te inspireren, kennis met elkaar te delen en met concrete acties af te sluiten.

Aanmelden kan op conferentie-ce.nl.

Bekijk hier het blokkenschema met een overzicht van alle deelsessies van de Nationale Conferentie Circulaire Economie

1 t/m 5 februari 2021

Wat er verder gebeurt tijdens de Week van de circulaire economie

Naast RWS organiseren ook andere organisaties van maandag 1 t/m zaterdag 6 februari 2021 een eigen evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren.

Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Samen maken deelnemers hun verhaal rond.

Bekijk het overzicht op Week van de Circulaire Economie.

2 t/m 4 februari

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO organiseert in deze week:
2 februari – financiële ondersteuning bij circulair ondernemen
3 februari – direct aan de slag met circulair inkopen
4 februari – grenzeloos circulair

Kijk voor meer informatie op De Week van de Circulaire Economie 2021

2 t/m 5 februari

Circl

Circl is een circulair platform op de Amsterdamse Zuidas waar de benodigde krachten uit de samenleving, business en finance samen in beweging komen voor een duurzame wereld. Tijdens de Week van de Circulaire Economie kun je je kennis vergroten of zelf actief aan de slag gaan met circulariteit en duurzaamheid.

Bekijk het programma op de website van Circl.

Donderdag 4 februari van 14.00 – 15.00 u

Normen en de transitie naar circulair bouwen
webinar georganiseerd door NEN

Wat hebben producenten van van biobased en andere circulaire innovaties nodig, en wat heeft NEN nodig om de transitie te ondersteunen? Tijdens dit online webinar licht Gert-Willem van Mourik, transitiemanager bij de Provincie Zuid-Holland de ambitie van de provincie voor circulair bouwen toe, evenals de aanleiding voor de verkenning. Pim Peters, IMd, register ontwerper vertellen over hun ervaringen met normen bij innovaties. Carolien Hoogland van NEN is mede auteur van de verkenning. Tijdens het gesprek is ook ruimte voor vragen en observaties uit het publiek.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.

1 t/m 5 februari

ProRail x Circulaire Economie – Toekomstgericht én duurzaam

Vijf ochtenden over circulair denken en doen van de Nederlandse spoorsector, georganiseerd door ProRail en Pakhuis de Zwijger, samen met Bureau Spoorbouwmeester, NS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat, over de grote vragen in de transitie naar een klimaatneutraal en duurzaam spoornet.

Bekijk het programma.

donderdag 4 februari

Grenzeloos Circulair, HCH

Het realiseren van een circulair project is een uitdaging, zeker als je hiermee buiten Nederland aan de slag wilt. Er zijn echter veel mogelijkheden om in Nederland geld en ondersteuning te vinden. Tijdens deze bijeenkomst kom je hier meer over te weten en helpen we je verder. Leer over concrete internationale kansen, doe kennis op over mogelijkheden voor ondersteuning en financiering en laat je inspireren door Nederlandse collega-ondernemers die je voorgingen!

In deze bijeenkomst zetten we de kansen in Europa centraal. De Europese Unie zet zwaar in op circulaire economie en dwingt dat af met wetgeving en faciliteert met enorme budgetten. In breakoutsessies kun je kennismaken met de nieuwe Europese subsidieprogramma’s die komend jaar van start gaan. In Duitsland, België en Frankrijk zien we een groeiende interesse in circulaire innovaties. We maakten het afgelopen jaar factsheets over de circulaire kansen in deze landen.

Holland Circular Hotspot (HCH) organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en andere partners.

Bekijk het programma op de HCH website

Donderdag 4 februari van 12.00 – 13.00 u

Samen krijgen we de cirkel rond!

‘Circulariteit in de infrastructuur en de openbare ruimte’

webinar georganiseerd door Provincie Overijssel en de Agenda voor Twente

De afgelopen periode hebben de Provincie Overijssel en de Agenda voor Twente onderzoek gedaan onder de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel naar de vraag hoe tot een circulair systeem gekomen kan worden voor de realisatie en het beheer en onderhoud van infrastructuur en de openbare ruimte in Twente. Tijdens dit webinar wordt u meegenomen in de resultaten van dit onderzoek.

Dit webinar is tevens het startmoment van Infra Futurelabs Overijssel, waarin Overijsselse overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan de opgave die er ligt op gebied van circulariteit in de infrastructuur en de openbare ruimte. Infra Futurelabs Overijssel is een initiatief van de Provincie Overijssel, Bouwend Nederland en Stichting Pioneering.

In het webinar zullen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de resultaten van het onderzoek en het initiatief Infra Futurelabs Overijssel

Deelnemers aan het webinar zijn:
• Eddy van Hijum (Gedeputeerde Provincie Overijssel)
• Martha van Abbema (Wethouder Gemeente Twenterand en Tafelvoorzitter Circulaire Economie en Duurzaamheid van de Agenda voor Twente)
• Peter Gelink (Voorzitter Infra Platform Oost Bouwend Nederland)
• Jan Spoelstra (Programmamanager Wegen en Kanalen Provincie Overijssel)
• Jan Wienk (Circulaire Bouweconomie Stichting Pioneering)

Aanmelden kan via deze link op de website van Stichting Pioneering

Werk mee aan circulaire afstudeeronderzoeken over hoogwaardig hergebruiken van bestaande kunstwerken

In twee sessies vragen studenten van Avans je medewerking bij hun afstudeeronderzoeken.

Woensdag 3 februari van 14:00 – 14:45 u | Tijdens deze sessie dagen Steven Keemers en Twan Looije beheerders van civiele kunstwerken uit om mee te werken aan ons afstudeeronderzoek om zodoende de cirkel voor hoogwaardig hergebruik te sluiten. Concreet zijn zij op zoek naar civiele kunstwerken die in de komende 10 jaar op de nominatie staan om gesloopt te worden en een tweede leven verdienen. Deze assets zullen na het toepassen van een herbruikbaarheidsscan gebruikt worden om ontwerpconcepten mee te ontwikkelen voor nieuwe circulaire viaducten. Aanmelden kan via deze link.

Donderdag 4 februari van 12.30 – 13.30 u | Xander ter Meulen en Marck Span oresenteren hun afstudeeronderzoek, dat zich richt op het optimaliseren van hergebruik van bestaande kunstwerken. Ze presenteren een aanpak en doen handreikingen hoe u hiermee zelf aan de slag kunt gaan binnen uw organisatie. Aanmelden kan via deze link

Samen naar een duurzame infrastructuur

‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’, dat is de ietwat lange naam van de strategie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail. Deze strategie en het bijbehorende uitvoeringsprogamma zetten in op het terugdringen van de CO₂-uitstoot en het circulair maken van rijksinfrastructurele projecten. Lees meer hierover in het online magazine.